Posts Tagged 'català medieval'

Acta sessió 9-2-10

1. Exposició d’un tema d’Història de la llengua: La literatura moderna

2. Lectura del poema A una hermosa dama… del Rector de Vallfogona

3. Recopilació de les característiques del català medieval. Fitxa

4. Unitat 4: funcions del complements verbals i repàs (c. predicatiu, atribut, c. directe, c. indirecte)