Posts Tagged 'derivació'

Acta sessió 19-11-09

1. Correcció exercicis o/u [Els exercicis estan extrets del manual 1.000 exercicis per al nivell C. Mètode autocorrectiu de Badia i altres autors, ed. Castellnou, adequat per si ens fa falta reforçar la gramàtica.]

2. Derivats/pseudoderivats. Primer per parelles, i després tots junts anem buscant un derivat i un derivat culte a partir d’una llista de paraules.

3. Aprfundim en els sistemes vocàlics dels sis grans grups dialectals a partir d’un exercici del model de prova de la Secretaria.

4. Practiquem la pronuciació de e oberta/e tancada i o oberta/o tancada a partir de la taula d’accents diacrítics de la pàgina 193.

DEURES: llegir la pàg. 57, llegir les lectures 1 i 2 de la selecta de lectures de la Unitat 1
Quedem que en Sadurní ens portarà el disc del mètode de pronunciació i practicarem el capítol de la e oberta a classe.