Posts Tagged 'estàndard'

Acta sessió 11-2-10

1. Comentem els exercicis del dossier sobre l’estàndard i l’observació lingüística 1.

2. Llegim i comentem la definició de llengua estàndard dins la proposta de l’IEC.

2. Unitat 4: CRV i CC. Acabem la fitxa de repàs de funcions sintàctiques i fem els exercicis 30 i 31 de la p. 168.
[Aclariment sobre l’ex. 31, ítem d)] Podem ententre un barret espellifat com un CD + predicatiu com diu el solucionari del llibre, però també com un CD i prou. Depèn de quina entenem que és la hipotètica itenció de l’emissor del missatge: posar (o no) èmfasi en la paraula espellifat. Si entenem que tot plegat és un CD, pronominalitzarem així: En duia un. Si entemem que també hi ha un predicatiu, així: N’hi duia un.

DEURES: fitxa fonètica 4, estudiar els complements verbals (unitat 4) i ex. 29, p. 167, llegir p. 214 a 217 del llibre

Acta sessió 5-2-10

1. Exposició oral d’un tema d’Història de la llengua: El segle d’or

2. Lectura d’un fragment del Tirant lo Blanc, p. 340-341 del llibre

3. Presentació de la definició de registres i definició de llengua estàndard. Fitxa

4. Parlem de la Proposta per a un estàndard oral de l’IEC. Dossier
Noteu que hi ha una actualització d’aquest any, amb alguna modificació respecte el que us vaig passar. Per exemple, s’ha suprimit Balmes, com a exemple.

DEURES:  Fitxa fonètica 2, observació lingüística