Posts Tagged 'fonètica'

Exercici de fonètica

Aquí teniu la solució de l’exercici de fonètica del solucionari, que s’havia carregat amb problemes de format.

Cançó de fer camí

Maria Mercè Marçal

Per a la Marina

Vols venir a la meva barca?                          [z]
-Hi ha violetes, a desdir!                                [iu]
anirem lluny sense recança
d’allò que haurem deixat aquí.

Anirem lluny sense recança
-i serem dues, serem tres.
Veniu, veniu, a la nostra barca,
les veles altes, el cel obert.

Hi haurà rems per a tots els braços               [əw] [s]
-i serem quatre, serem cinc!-                           [ŋ] (variant, [ŋk])*
i els nostres ulls, estels esparsos,
oblidaran tots els confins.                                   [ɱf]

Partim pel març amb la ventada,                      [z]
i amb núvols de cor trasbalsat.                          [z]
Sí, serem vint, serem quaranta,
amb la lluna per estendard.

Bruixes d’ahir, bruixes del dia,                          [ʃ] occ.[jʃ ] [z]
ens trobarem a plena mar.
Arreu s’escamparà la vida                                    [s]
com una dansa vegetal.                                         [ʒ]

Dins la pell de l’ona salada                                     [s]
serem cinc-centes, serem mil.
Perdrem el compte a la tombada.
Juntes farem nostra la nit.

*Al llibre això es trancriu [ŋ], p. 268. S’admetran les dues respostes.

Acta sessió 18-5-2010

1. Dubtes sobre els exercicis de pronoms del llibre (20 i 21, U8) i dels exercicis fotocopiats

2. Exercicis de pronoms i de fonètica

3. Neologismes, ex. 23 a 25, unitat 8

4. Repàs de lèxic

Deures: estudiar i repassar. Dijous farem una article individual a classe els últims 45 min i me l’enduré per corregir.

Acta sessió 19-1-09

1. Encetem les exposicions sobre els temes d’Història de la llengua amb Ramon Llull. Podeu trobar el document a la pàgina Resums HL. És recomanable anar-se imprimint els resums per seguir les exposicions. També llegim un fragment del llibre de les  bèsties.

2. Continuem amb els fenòmens fonètics: emmudiment i sensibilització. Fem els exercicis  5, 7, 8 i 9 de les pàgines 270 i 271.

3. Acabem els dialectes: nord-occidental i valencià.

DEURES: per dijous, exercicis 5 i 10 de la unitat 7.
Per dimarts vinent, lectura del fragment de Llull de les pàgs. 138 i 139 del llibre (Unitat 4), exercici 3 i resum de quatre o cinc línies; llegir i estudiarde les pàgs. 87 a 93 i les pàgs. 126 a 131, de les unitats 2 i 3 dedicades als dialectes.

Acta sessió 14-1-10

1. Continuem amb els dialectes: balear i algurerès. N’observem exemples en vídeo i en llegim dos texts.

2. Comencem a parlar de fenòmens fonètics: sonoritzacions i ensordiments. Unitat 7, p. 266-267.

Acta sessió 3-12-09

1. Diagnòstic de pronúncia: llegim petits fragments de text i localitzem errades de pronúncia. Els dos problemes més habituals que hem trobat són les neutralitzacions i la sonorització de la fricativa alveolar [z]. Recordeu que aquí podeu trobar un enllaç del capítol de la vocal neutra del curs de pronunciació. Les pàgines 28 a 30 del document us permeten treballar amb logòtoms i practicar la integració del so. També va bé practicar la lectura en veu alta i, evidentment, parlar en català tant com pugueu en la vostra vida quotidiana.

2. Història de la llengua: veiem quins són els primers textos en català i llegim un fragment en català antic i després un fragment en català actual de les Homilies d’Organyà i dels Costums de Tortosa. Fitxa

3. Fem una fitxa fonètica extreta del Material Didàctic per a cursos del nivell D de l’EAPC. Treballem la sonorització de la fricativa alveloar i de la fricativa palatal. Al web sons del català i clicant la taula de sons, si en teniu curiositat, podeu veure d’on provenen els símbols. És apassionant.

Acta sessió 25-11-09

1. Correcció exercicis pàg. 60 (vocalisme)

2. Per grups corregim els fulls d’errades extretes dels articles de l’avaluació diagnòstica i ho posem en comú. Comentem els barems de correcció dels articles.

3. Treballem junts a classe amb el capítol 2 del Curs de pronuciació, posem el cd i fem exercicis d’identificació, d’articulació, de producció i finalment d’integració del so.  [Teniu referenciat el manual del curs aquí.]

4. Per acabar, situem els autors de la selecta de lectures de la Unitat 1: Joan Fuster, dins del període de La literatura de postguerra; i Jacint Verdaguer, dins de la Renaixença.

Nota: Com es diu encimera en català?

Acta sessió 5-11-09

1. Correcció fitxa Coneguem els recursos electrònics. Queda pendent la presentació del bloc del curs a classe.

2. Introducció a la fonètica:
Presentació de l’Alfabet Fonètic Internacional, AFI, p. 14-15 del llibre. Més info a sons del català (consulta opcional)
Classificació dels sons segons el punt i el mode d’articulació i la sonoritat
Ex. 7 i 8 p. 17

Nota: basarem les explicacions en el dialecte de la zona, el central. Tenim també la sort de tenir un alumne occidental a classe, que serà una mostra viva del nord-occidental i que farà les transcripcions basant-se en el seu dialecte (aneu-vos fixant en les diferències vocàliques).

[Per al Jonatan] Ajuda específica per al català occidental

Deures: Prova diagnòstica
(Quedem d’acord a evitar posar deures de dimarts per dijous o d’un dia per l’altre.)