Posts Tagged 'lèxic'

Acta sessió 18-5-2010

1. Dubtes sobre els exercicis de pronoms del llibre (20 i 21, U8) i dels exercicis fotocopiats

2. Exercicis de pronoms i de fonètica

3. Neologismes, ex. 23 a 25, unitat 8

4. Repàs de lèxic

Deures: estudiar i repassar. Dijous farem una article individual a classe els últims 45 min i me l’enduré per corregir.