Posts Tagged 'llenguatge no sexista'

Les ciutadanes i els ciutadans

Us recomano el document Marcar les diferències: la representació de dones i homes a la llengua elaborat per la SPL i l’Institut Català de la Dona, en cas que vulgueu ampliar la informació sobre les propostes de llenguatge no discriminatori.

Hi ha un munt de propostes, però no perdeu de vista el següent: (…) pretenem exposar d’una manera clara i pràctica algunes recomanacions que ens ajudin a reflectir, (…), la diversitat que presenta la realitat. Aquest propòsit s’ha de combinar amb un principi fonamental de la llengua, que és el de l’economia del llenguatge; hem d’aprofitar les possibilitats que ens proporciona la gramàtica, que és flexible i s’adapta a l’evolució de la societat i a les necessitats comunicatives, sense allunyar gaire la redacció dels textos del llenguatge comú formal. Igualment, hem de tenir en compte els principis de claredat i simplicitat que han de caracteritzar el llenguatge administratiu.