Posts Tagged 'l’oració'

Acta sessió 17-11-08

  1. Correcció dels exercicis 15 a 21 de la Unitat 1.
  2. L’oració: tipus i modalitats. Exercicis 22 a 25 de la Unitat 1. Pràctica d’expressió escrita.
  3. Vocalisme p. 54. Presentem el model oriental i el model occidental. Repàs de o/u.

Deures: acabar els exercicis de repàs de o/u.