Posts Tagged 'quantitatius'

Acta sessió 1-12-09

1. Autocorrecció ex. 14 a 19 de la Unitat 2

2. Acabem el full de l’apòstrof, l’article i les contraccions.
Aquí teniu la llista de països amb article.

3. Expliquem els quantitatius i els indefinits (p. 68 i 69 del llibre) i fem els exercicis 23 i 24 de la p. 72.

4. Fem grups i repartim els temes d’Història de la llengua per elaborar els resums. Cada grup n’haurà de fer un resum de dos fulls com a màxim que penjarem al bloc i una exposició oral el dia que li ha estat assignat. Així mateix, haurà d’escollir un llibre relatiu al seu període històric i defensar-lo el 15 de desembre per tal que l’escollim com a lectura comuna del 2n trimestre.

Pel dia 15: aneu penjant les propostes de lectura al bloc a la pàgina de lectures.