Posts Tagged 'registres'

Acta sessió 5-2-10

1. Exposició oral d’un tema d’Història de la llengua: El segle d’or

2. Lectura d’un fragment del Tirant lo Blanc, p. 340-341 del llibre

3. Presentació de la definició de registres i definició de llengua estàndard. Fitxa

4. Parlem de la Proposta per a un estàndard oral de l’IEC. Dossier
Noteu que hi ha una actualització d’aquest any, amb alguna modificació respecte el que us vaig passar. Per exemple, s’ha suprimit Balmes, com a exemple.

DEURES:  Fitxa fonètica 2, observació lingüística