Posts Tagged 'subordinades advervials'

Acta sessió 2-2-2010

1. Exposició oral sobre dos temes d‘Història de la llengua: la Cancelleria Reial i L’humanisme i Bernat Metge

2. Lectura d’un fragment de Lo somni de Bernat Metge, p. 260-261 del llibre

3. Correcció desl ex. 20, 22.24 i 25 de la Unitat 10 (o. subordinades adverbials)

4. Correcció fitxa 3 fonètica  i comencem la fitxa 2