Posts Tagged 'subordinades'

Acta sessió 21-1-10

1. Correcció dels exercicis 6 i 10 de la Unitat 7.  (al·lòfons)

2. Comencem les oracions subordinades substantives: formes i funcions. Unitat 11 p. 447. Repasseu l’oració composta aquí.

3. Exposició d’un tema d’Història de la llengua: Les cròniques.

4. Exercici 3 de les fotocòpies dels dialectes (trets distintius dels bloc oriental i occidental).

Deures: exercici 23 [casos e) a j)] i exercici 24.  A més a més, heu de llegir la part dels dialectes del llibre i resumir el text de Llull. Bon cap de setmana.