Posts Tagged 'substantiu'

Acta sessió 12-11-09

1. Ex. de fonètica 11 i 12 p. 18.

[Comentem que és complicat atendre preguntes al final de la sessió, perquè endarrerim la feina del personal de l’institut. Si voleu fer una consulta personalitzada, escriviu-me a mnebot@cpnl.cat; si cal, ens podem posar d’acord per parlar per telèfon.]

2. Treballem la morfologia del substantiu i l’adjectiu a partir d’aquestes fotocòpies. [Parelm d’un escriptor, Pla, que es converteix en el 1r candidat per a lectura del 2n trimestre. Podeu fer altres propostes a lectures.]

3. Expliquem els conceptes dialecte constitutiu/consecutiu i fem un exercici.

DEURES: Llegir i estudiar la teoria i fer els exercicis 15 a 21, p. 25-27.