Posts Tagged 'V. Ferrer'

Acta sessió 28-1-10

1. Lectura de text històric: Francesc Eiximenis i Vicent Ferrer

2. Continuem treballant les oracions subordinades: presentem les subordinades advervials.

3. Comencem la fitxa fonètica 3: ensordiments, emmudiments, sensibilitzacions.

DEURES: a) Resumir en 5 línies un dels dos texts històrics que hem vist, b) fitxa fonètica 3 c)i llegir les pàgs. 400 a 406 de la Unitat 10 del llibre i fer els exercicis 20, 22, 24, 25