Posts Tagged 'Història de la llengua'

Acta sessió 20-5-05

1. Exercicis de gènere i morfologia del subsantiu (repàs)

2. Exercicis de pronoms

3. Expressió escrita a l’aula (simulacre parcial de la prova): article d’opinió

Deures: Model de prova autocorrectiu (p. 532 del llibre); resum de text històric: fitxa; exercici de pronoms autocorrectiu. Els exercicis de resposta oberta del moldel de prova convé fer-los com a entrenament. Repàs en general.

Nota: Estem pendents de si l’IES on fem la classe arriba a tancar el dia 8. Potser s’haurà d’ajornar algun dia la prova. Ja n’anirem parlant.

Durant uns dies tornaré a posar la capçalera antiga, però és provisional, aviat tornareu a veure la d’en Jonatan, a no ser que algú s’atreveixi a renovar la imatge del bloc d’aquí a final de curs i me n’enviï una altra…

Acta sessió 24-2-10

1. Exposició oral d’un tema d’Història de la llengua: La Renaixença

2. Lectura i resum d’un fragment de La Pàtria de Bonaventura Carles Aribau, considerat el tret de sortida del moviement literari i cultural conegut com a Renaixença.

3. Funcions sintàctiques dels pronoms relatius

DEURES: Per dimarts vinent, fitxa fonètica 5. Per lliurar abans del 18 de març, podeu escriure un article d’opinió sobre algun tema d’actualitat com per expemple Barcelona i els Jocs Olímpics d’hivern. És bona per a la ciutat aquesta candidatura? Escolliu un tema que us vingui de gust. També heu de repassar els pronoms als iteneraris (vegeu els enllaços de la sessió anterior) i al Salc (enllaçat a la dreta del bloc dins la categoria Reforç). També podeu treballar amb el quadern de l’Escola de l’Administració Pública de Catalunya (específic de pn relatius).

Acta sessió 28-1-10

1. Lectura de text històric: Francesc Eiximenis i Vicent Ferrer

2. Continuem treballant les oracions subordinades: presentem les subordinades advervials.

3. Comencem la fitxa fonètica 3: ensordiments, emmudiments, sensibilitzacions.

DEURES: a) Resumir en 5 línies un dels dos texts històrics que hem vist, b) fitxa fonètica 3 c)i llegir les pàgs. 400 a 406 de la Unitat 10 del llibre i fer els exercicis 20, 22, 24, 25

Acta sessió 26-1-10

1. Exposció oral d’un tema d’Història de la llengua: La lírica trobadoresca

2. Lectura de text històric: No el vulgueu, el fals marit de Cerverí de Girona (lírica trobadoresca) i fragment de la Crònica de Ramon Muntaner

3. Oracions compostes. Correcció dels exercicis 23 a 25 de la Unitat 11

Acta sessió 21-1-10

1. Correcció dels exercicis 6 i 10 de la Unitat 7.  (al·lòfons)

2. Comencem les oracions subordinades substantives: formes i funcions. Unitat 11 p. 447. Repasseu l’oració composta aquí.

3. Exposició d’un tema d’Història de la llengua: Les cròniques.

4. Exercici 3 de les fotocòpies dels dialectes (trets distintius dels bloc oriental i occidental).

Deures: exercici 23 [casos e) a j)] i exercici 24.  A més a més, heu de llegir la part dels dialectes del llibre i resumir el text de Llull. Bon cap de setmana.

Acta sessió 19-1-09

1. Encetem les exposicions sobre els temes d’Història de la llengua amb Ramon Llull. Podeu trobar el document a la pàgina Resums HL. És recomanable anar-se imprimint els resums per seguir les exposicions. També llegim un fragment del llibre de les  bèsties.

2. Continuem amb els fenòmens fonètics: emmudiment i sensibilització. Fem els exercicis  5, 7, 8 i 9 de les pàgines 270 i 271.

3. Acabem els dialectes: nord-occidental i valencià.

DEURES: per dijous, exercicis 5 i 10 de la unitat 7.
Per dimarts vinent, lectura del fragment de Llull de les pàgs. 138 i 139 del llibre (Unitat 4), exercici 3 i resum de quatre o cinc línies; llegir i estudiarde les pàgs. 87 a 93 i les pàgs. 126 a 131, de les unitats 2 i 3 dedicades als dialectes.