Posts Tagged 'vocalisme'

De tornada…

Espero que hagueu pogut descansar molt, gaudir i desconnectar durant aquests dies de Setmana Santa. Aviat ens hi tornem a posar. El resultat dels exercicis diu que el nivell no està del tot malament, però que s’han de polir encara força cosetes… Per exemple, en força casos,  convé que repasseu l’accentuació en general (podeu fer-ho aquí Intermedi, Suficiència) i els accents diacrítics en concret. Que acabeu de tenir uns bons dies de Pasqua!

Més coses: també us enllaço una entrevista que m’ha semblat molt interessant, per acabar d’arrodinir la nostra aproximació a Rodoreda, perquè els continguts del curs no ens permeten aprofundir en aspectes més purament literaris, però igualment interessants: entrevista a Roser Porta, professora i crítica literària.

Acta sessió 10-12-09

1. Correcció de la fitxa fonètica 1.

2. Exercici de repàs d’adjectius.

3. Unitat 2: Elements constitutius del català. Fitxa resum. Exercicis 28 a 33.
Com es pronucia croissant? Teniu dues opcions: [kruzán, kruəsán].

4. Unitat 3: Repassem l’ortografia de a/e. Exercicis de repàs. També podeu repassar aquí (cliqueu Vocal neutra: a/e àtones al menú de l’esquerra).

DEURES: exercicis 7 a 11 p. 108 a 110 (per autocorregir) i, pel dimarts, haver penjat una proposta de lectura.

Acta sessió 25-11-09

1. Correcció exercicis pàg. 60 (vocalisme)

2. Per grups corregim els fulls d’errades extretes dels articles de l’avaluació diagnòstica i ho posem en comú. Comentem els barems de correcció dels articles.

3. Treballem junts a classe amb el capítol 2 del Curs de pronuciació, posem el cd i fem exercicis d’identificació, d’articulació, de producció i finalment d’integració del so.  [Teniu referenciat el manual del curs aquí.]

4. Per acabar, situem els autors de la selecta de lectures de la Unitat 1: Joan Fuster, dins del període de La literatura de postguerra; i Jacint Verdaguer, dins de la Renaixença.

Nota: Com es diu encimera en català?

Acta sessió 19-11-09

1. Correcció exercicis o/u [Els exercicis estan extrets del manual 1.000 exercicis per al nivell C. Mètode autocorrectiu de Badia i altres autors, ed. Castellnou, adequat per si ens fa falta reforçar la gramàtica.]

2. Derivats/pseudoderivats. Primer per parelles, i després tots junts anem buscant un derivat i un derivat culte a partir d’una llista de paraules.

3. Aprfundim en els sistemes vocàlics dels sis grans grups dialectals a partir d’un exercici del model de prova de la Secretaria.

4. Practiquem la pronuciació de e oberta/e tancada i o oberta/o tancada a partir de la taula d’accents diacrítics de la pàgina 193.

DEURES: llegir la pàg. 57, llegir les lectures 1 i 2 de la selecta de lectures de la Unitat 1
Quedem que en Sadurní ens portarà el disc del mètode de pronunciació i practicarem el capítol de la e oberta a classe.

Acta sessió 17-11-08

  1. Correcció dels exercicis 15 a 21 de la Unitat 1.
  2. L’oració: tipus i modalitats. Exercicis 22 a 25 de la Unitat 1. Pràctica d’expressió escrita.
  3. Vocalisme p. 54. Presentem el model oriental i el model occidental. Repàs de o/u.

Deures: acabar els exercicis de repàs de o/u.