Posts Tagged 'pronoms febles'

Acta sessió 18-5-2010

1. Dubtes sobre els exercicis de pronoms del llibre (20 i 21, U8) i dels exercicis fotocopiats

2. Exercicis de pronoms i de fonètica

3. Neologismes, ex. 23 a 25, unitat 8

4. Repàs de lèxic

Deures: estudiar i repassar. Dijous farem una article individual a classe els últims 45 min i me l’enduré per corregir.

Acta sessió 14-5-2010

1. Autocorrecció exercicis 18 a 20 de la unitat 8 (pronoms febles)

2. En grups de 3, treballem en la mecànica de resolució d’exercicis de pronoms:

a) Localitzeu els antecedents.
b) Reconstruïu la frase amb els antecedents (a partir del verb d’on pengen els pronoms).
c) Digueu les funcions sintàctiques dels antecedents.
d) Digueu el pronom que els substitueix.
e) Apliqueu les normes de combinació de pronoms i consulteu el quadre.

Exemple:

Col·loqueu dos pronoms:

La Marta ha rebut un missatge anònim, no sap qui _________  deu haver enviat.

a) antecedents:  el missatge/a la Marta
b) reconstrucció: no sap qui pot haver enviat el missatge a la Marta
c) funcions: CD/CI
d) pronoms: el/li
e) combinació: l’hi

També heu de fixar-vos si els pronoms van davant o darrere i, si cal, unir-los amb el guionet.

La Marta ha rebut un missatge anònim, no sap qui _L’HI_  deu haver enviat.

Nota: un element indeterminat a la primera part de l’oració (un missatge, EN) es converteix en determinat a la segona part (el missatge, EL). Un complement com la Marta pot fer funcions diferents depenent del verb del qual depèn (la Marta ha rebut, la Marta no sapSUBJECTE); (qui pot haver enviat un missatge a la Marta… CI).

3. Unitat 8, lèxic: neologismes. Lectura del text de la pàgina 327 i exercici 22.
També comentem alguns neologismes de les TIC com correu electrònic, adreça electrònica, bloc, blocaire (per blogger), formatar el disc (formatejar)…

Deures: resum El dit i la lluna. Exercici 21 de la unitat 8 autocorrectiu, full d’exercicis de pronoms amb autocorrecció. Heu d’apuntar-vos els dubtes per comentar-los a classe. I ara sí que som a la recta final… HEU D’ESTUDIAR DE VALENT i heu de treballar els textos amb el cap i el cor, recordeu que les faltes ens poden jugar males passades. Jo també tinc deures: preparar un altre simulacre de prova. Ànims!

Acta sessió 12-5-2010

1. Correcció de l’exercici 16 i 17 de la unitat 8 (pronoms febles)

2. El resum: aprofundiment i repàs de la mecànica de resumir. Ho treballem a partir de materials de G. Mèlich: article El dit i la lluna, idees principals

3. Acabem l’exercici d’estil

DEURES: Per dijous, exercicis 18 i 19 per autocorregir a l’aula. Apunteu-vos els dubtes per comentar. Per dimarts, fer un resum de 100 paraules en 45 minuts d’El dit i lluna.

Acta sessió 6-5-2010

1. Solució exercici de pronoms pendent

2. Pronoms. Normes generals de la combinació binària 2. Resum Ex. 15 p. 322

3. Expressió oral. Debat

Acta de la sessió 29/04/2010

1. Correcció de l’exercici de fonètica i l’exercici 19 de la unitat 7

2. Unitat 7: substitució pronominal pàgina 280. Resum i exercici

3. Exercici d’estil

Deures: exercicis 21, 22 i 23 autocorrectius de la unitat 7 i repàs de puntuació consultant el Els signes de puntuació (UPC)

Acta sessió 20-4-10

1. Exercici de funcions sintàctiques en què s’ha de localitzar el subjecte de diferents oracions

2. Introducció als pronoms febles: repàs dels complements verbals i quadre de substitucions (compte, però, que l’en i l’ho de l’atribut estan intercanviats). Exercicis 17 i 18 de la Unitat 7 del llibre.

DEURES: exercici 18, unitat 7