Posts Tagged 'resum'

Acta sessió 12-5-2010

1. Correcció de l’exercici 16 i 17 de la unitat 8 (pronoms febles)

2. El resum: aprofundiment i repàs de la mecànica de resumir. Ho treballem a partir de materials de G. Mèlich: article El dit i la lluna, idees principals

3. Acabem l’exercici d’estil

DEURES: Per dijous, exercicis 18 i 19 per autocorregir a l’aula. Apunteu-vos els dubtes per comentar. Per dimarts, fer un resum de 100 paraules en 45 minuts d’El dit i lluna.